σάρκωση

η / σάρκωσις, -ώσεως, ΝΜΑ [σαρκῶ]
η ενέργεια και το αποτέλεσμα τού σαρκώνω, σαρκοπλασία
νεοελλ.-μσν.
εκκλ. (για τον Ιησού Χριστό) ενσάρκωση
αρχ.
1. σαρκώδες βλάστημα στη μύτη, σάρκωμα
2. πολυσαρκία.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σάρκωση — η воплощение: η σάρκωση του Λόγου воплощение Слова (Бога Слова Господа Иисуса Христа) …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

  • σάρκωση — η 1. ανάπτυξη σάρκας, σαρκοφυΐα. 2. ενσάρκωση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • παυλιανισμός — ὁ, Μ τα δόγματα και η αίρεση τών Παυλι(κι)ανών, η αίρεση τού Παύλου τού Σαμοσατέως κατά τον 7ο μ.Χ. αιώνα, η οποία δεχόταν την ύπαρξη δύο θεών, αγαθού και κακού, απέρριπτε την τριαδικότητα τού Θεού και την πραγματική σάρκωση τού Χριστού και… …   Dictionary of Greek

  • συσσαρκώνομαι — συσσαρκοῡμαι, όομαι, ΝΜΑ [σαρκοῦμαι, ώνομαι] (ιδίως για τραύμα) καλύπτομαι ολόγυρα με σάρκα, ενώνομαι με σάρκα, θρέφω μσν. (σπαν. ενεργ.) συσσαρκῶ, όω κάνω κάτι να καλυφθεί με σάρκα ολόγυρα αρχ. συνδέομαι με σάρκωση …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.